שוק ההון - אוהד אבירם

השקעה? לשם מה?

מה יש במילה הזו שהופך אותה לכל כך סקסית ונחשקת ובאותה מידה, מאיימת ומפחידה? מאוד פשוט: השקעה מאפשרת לכם להשתמש בכסף או בנכס שלכם לצורך יצירת רווחים לאורך זמן. בעוד שהשקעה נבונה תגרום לכסף שלכם לעבוד בשבילכם באופן שייצר עבורכם רווחים פסיביים בדמות הכנסות ללא השקעת זמן ומאמץ, השקעה כושלת, עלולה להוביל אתכם להפסדים. מצד שני, כאשר אתם מחליטים "לשבת על הגדר" ולא להשקיע, אתם מפסידים כסף הלכה למעשה ופוגעים ברמת החיים שלכם:

הכסף שלכם ממשיך להישחק

כסף ששוכב בחשבון העו"ש ואינו מושקע, נשחק כתוצאה מהאינפלציה. גם אם תפקידו את כספכם בתוכנית חיסכון או בפיקדון, תגלו שהריבית האפסית אינה מאפשרת לכם לצבור הון משמעותי.

תיאלצו לעבוד כל חייכם

הפנסיות של היום הן לא הפנסיות של פעם... תוחלת החיים עולה, חוסר הרציפות התעסוקתית, מקדם קצבה שגדל והולך וצרות נוספות, יקטינו את החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה החודשית שלכם ויאלצו אתכם לעבוד עד יומכם האחרון...

לעולם לא תזכו לחופש כלכלי

בעזרת אסטרטגיית השקעה נבונה תצרו לעצמכם הכנסות פסיביות (שכ"ד, דיבידנדים, תמלוגים, נכסים דיגיטליים ועוד). כאשר רמת ההכנסות שלכם תעלה על רמת ההוצאות, תוכלו להכריז על חופש כלכלי ולהגשים את כל החלומות שלכם!

המסקנה ברורה: תתחילו להשקיע!

השקעות יאפשרו לכם למנף את ההון שלכם, לשפר את רמת החיים שלכם בטווח הקצר והבינוני וליהנות מרשת ביטחון פיננסית בטווח הארוך. איך עושים זאת? באמצעות השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות.


השקעות בשוק ההון

שוק ההון כולל בתוכו בעיקר מניות ואגרות חוב והוא הדלק למנוע הצמיחה של הכלכלה והמשק בארץ ובעולם: תאגידים ויזמים נעזרים בכספם של משקיעים כמוכם כדי להקים ולקדם מיזמים בתחומים שונים ואילו ממשלות מגייסות הון מהציבור ומשקיעות בתשתיות ובאיכות החיים של האזרחים. ההתפתחות המהירה של מערכות המחשוב והאינטרנט, הפכה את שוק ההון ליעיל ולנגיש במיוחד, באופן המאפשר לכל משקיע לבצע עסקאות מכל מקום ובכל שעה. מחירי המניות ואיגרות החוב נקבעים על-פי היצע וביקוש, מושפעים מהפסיכולוגיה של המשקיעים ומחירם משתנה משנייה לשנייה.

איך מתחילים?
לפני הכול, הכירו את מוצרי ההשקעה ואת מושגי היסוד בשוק ההון:


מוצרי השקעה שונים

שוק ההון מתאפיין בפוטנציאל תשואה אינסופי ובנזילות גבוהה של כספי ההשקעה - אך גם בתנודתיות גבוהה. לכן, תמהיל השקעות איכותי ויציב, חייב לכלול גם "בולמי זעזועים" בעלי מתאם נמוך לשוק ההון: השקעות אלטרנטיביות.

מושגים חשובים בשוק ההון

מניה

חברות מנפיקות מניות כדי לגייס הון מהציבור, לרוב לצורך הרחבת פעילותן העסקית. מניה היא "חוזה" בינך לבין חברה. לפיו תמורת הסכום שהשקעת, תמורת המניות שרכשת, תיהני מזכות כלשהי בחברה ומרווחיה, ואת למעשה חלק מבעליה.

דיבידנד

דיבידנד הוא תשלום (לרוב במזומן) שמעבירה החברה לבעלי המניות שלה, בדרך כלל מרווחים שנצברו בה או מעודפים כספיים. זוהי למעשה הדרך של החברה המייצרת רווחים להניב פרי למשקיעים בה.

מדד מניות

מדדי המניות משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצה נבחרת של ניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל: מדד ת"א 35 מכיל את מניותיהן של 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בת"א. מדד s&p 500 מכיל מניות של 500 חברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנסחרות בבורסות האמריקאיות הראשיות, ואילו מדד הבנקים מכיל רק את המניות של... הבנקים.

אג"ח – איגרת חוב

איגרת חוב היא נייר ערך המקנה למחזיקים בו זכות לקבל ריביות ואת תשלום הקרן (סכום ההלוואה שנתת) במועדים הנקובים מראש. זוהי האסמכתא על הלוואה שנתת. למעשה, אג"ח היא הלוואה שאת נותנת לחברה (אג"ח קונצרניות – אג"ח של חברה) או למדינה (אג"ח ממשלתיות – אג"ח של מדינה), והיא ניתנת למסחר כמו מניות. ערכה של האג"ח יכול לעלות או לרדת, ואם תישארי איתה עד סופה (למשל: אג"ח ממשלת ישראל ל- 10 שנים), תקבלי את השקעתך (הקרן) פלוס הריבית שהובטחה לך, בהנחה שהמדינה לא פשטה את הרגל.
חשוב לדעת שבדרך כלל הסיכון והריבית באג"ח קונצרנית גבוהים יותר מהסיכון והריבית באג"ח ממשלתית (הסיכוי שחברה תפשוט רגל ולא תוכל להחזיר לך את הלוואתך גבוה מהסיכוי שמדינה תפשוט רגל ולא תוכל להחזיר לך את הלוואתך).

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת שמתחלקת בין משקיעי הקרן. לקרן מנהל אשר קונה ומוכר ניירות ערך לפי התמחות הקרן ולפי מדיניות ההשקעות שלה. קרן נאמנות מחזיקה עשרות ומאות של ניירות ערך (מניות, אג"ח). באמצעות רכישה של יחידה בקרן נאמנות כזו את נהנית מפיזור בהשקעות בבורסה, פיזור הגורם לקרן הנאמנות להיות בדרך כלל פחות תנודתית מרכישה של נייר ערך בודד כמו מניה או אג"ח. לרוב, קרנות הנאמנות מתמחות בסוג מסוים של השקעה, למשל: קרן נאמנות אג"חית, מנייתית, מנייתית בארץ, מנייתית בחו"ל ועוד.

תנודתיות

תנודתיות היא הפער בין הערך הגבוה ביותר של מוצר פיננסי, כגון מניה או מדד, לבין הערך הנמוך ביותר בפרק זמן מוגדר. תנודתיות גבוהה מעידה על מוצר פיננסי עם רמת סיכון גבוהה יותר, אך גם עם פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר. תנודתיות נמוכה מעידה על מוצר פיננסי סולידי.

תשואה

תשואה היא היחס בין שוויי ההשקעה בנקודות זמן שונות. השינוי בערך ההשקעה יכול לנבוע מריבית, מרווח נקי בעסק, מרווח הון ועוד. תשואה מוצגת באחוזים, ולרוב היא מחושבת ברמה השנתית, לדוגמה: השקעת 100,000 ₪ ובתום שנה קיבלת 110,000 ₪ ? התשואה השנתית שעשית היא 10%. התשואה מחושבת באופן נומינלי, כלומר אחוז השינוי בערכה של השקעה, או בחישוב ריאלי, אחוז השינוי בערכה של השקעה בניכוי שיעור האינפלציה.

מס רווח הון

מס הנגבה על ידי רשות המיסים עבור הכנסה שנוצרה כתוצאה מרווח שנוצר ממכירה של נכס הוני, כלומר, המס מוטל על ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה. כיום מס רווחי הון ברוב ההשקעות הוא 25% ריאלי (ריאלי = בניכוי אינפלציה).

סעיף 125 ד

הטבת מס למי שנולד לפני 1.1.1949 ומנהל את כספיו בפיקדון בנקאי או בפוליסת חיסכון. הטבה זו מאפשרת לכם ליהנות מהחזר מס שנתי עבור רווחי הון של עד כ-16,500 ₪ לזוג ועד כ-13,500 ₪ ליחיד.

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הוא הצעד הראשון שלכם במסע לעתיד בטוח, מאפשר לכם לאמץ התנהלות כלכלית נכונה, למקסם את התשואות להון ולנכסים שצברתם.

קרא עוד

השקעות אלטרנטיביות

הוסיפו לתיק ההשקעות שלכם עוגן בטיחות אפקטיבי, עם מתאם נמוך למתרחש בשוק ההון, המתאפיין בנזילות נמוכה יחסית ובתשואות נאות: השקעות אלטרנטיביות בנכסי נדל"ן, חברות הייטק, הלוואות חברתיות, מטבעות דיגיטליים ועוד.

קרא עוד
נעים להכיר!
שמי אוהד. אוהד אבירם.

מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני, הבעלים של האתר מיסטר וי לאבחון פיננסי, מרצה בפורומים שונים, כותב הספר "מלכה בפיננסים" וטורים בעיתונות הכלכלית.
את עולם הפיננסי גיליתי בגיל צעיר מאוד. כבר בגיל 15 השקעתי בבורסה והפכתי ל"יועץ המשפחתי" בכל הנוגע להשקעות ותשואות. התשוקה לעולם הפיננסים הובילה אותי ללימודי תואר ראשון בכלכלה וניהול, לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולמשרה מכובדת באחד מהבנקים הגדולים בישראל. שם, למדתי את המערכת מבפנים והבנתי שללקוחות שלי מגיע יותר. הרבה יותר.

עוד עלי
בואי להיות מלכה בפיננסים!

מתאים לכל מי שיש לה הון פנוי של 100 אלף ש"ח ורוצה להגדיל את החיסכון. קבלי עכשיו את "מלכה בפיננסים" - המדריך המעשי הראשון בישראל להשקעות, לניהול כספים ולביטחון כלכלי שנכתב במיוחד בשבילך.

קרא עוד